Новицький Іван Петрович

Новицький Іван Петрович - етнограф та історик (1844 - 1890). Закінчив курс в Київському університеті. Новиков надрукував близько 10 описів актових книг центрального архіву Київського університету, видав 2 томи "Матеріалів з історії селян в xV - XVIII ст.", З грунтовним "Нариси історії селянського стану в південно-західній Росії в XV - XVIII ст." (1 877); склав два великих покажчика, особистий (1878) і географічний (1883), до всіх видань Археографічної комісії, починаючи з 1844 р Останній покажчик являє собою досвід історико-географічного опису краю. Брав участь в експедиції Чубинського і для V томи її "Трудов" доставив до 5 000 пісень. В "Університетських Известиях" за 1871 р надрукував "Словник для пояснення юридичних термінів старого актового мови". Важливе історико-етнографічне значення має його праця: "Жінка і її положення в малоросійських народних піснях" (альманах "Киевлянин", 1889). - Пор. "Київська Старина" (1890, № 9); Пипін "Етнографія малоросійська" (стор. 379 - 380).

Біографічний словник. 2000.