Балкашинов (Болкошіни)

Балкашинов і Болкошіни. Існує кілька старовинних дворянських родів Балкашинов. Перший з них, найбільш древній, бере початок від Івана Олексійовича Балкашинов, володів маєтками в самому початку xVII в. Цей рід записаний в VI частина родовідних книг губерній: Тверській і Тульської. Інший рід Балкашинов має своїм родоначальником Никифора Балкашинов, іспомещенія в 1626 р і записаний в VI частина родоводу книги Тверської губернії. Третій рід Балкашинов бере початок від Філіпа Максимовича Балкашинов, дарованого царем Олексієм Михайловичем вотчиною в Зубцовському повіті в 1671 р Цей рід також записаний в шосту частину родоводу книги Тверської губернії. В. Р-в.

Біографічний словник. 2000.